Zoeken

Rubrieken

Te koop

Advertenties van 19.9.2020
Bezoeken: 14
Ruim 100 CATECHISATIES van ds. J.P. Paauwe samen-gebracht in één set van zes handzame deeltjes. Onderwerpen:
  Het opschrift van de Wet,
  eerste gebod, kennis, toe-
  stemming, vertrouwen,
  hoop, liefde, hoogachting,
  de prediking, de belijdenis,
  afgodendienst, gehoor-
  zaamheid. 
De set is verkrijgbaar bij de christelijke boekhandel voor € 19,50.
ISBN 978-90-72048-40-0.
(De deeltjes 4-5-6 zijn nog als deelset verkrijgbaar à €9,75.) Voor meer informatie en andere uitgaven, zie
      www.ds-paauwe.nl

Contact

Advertenties:
Telefoonnummer (055) 539 04 99

E-Mail: advertentie@erdee.nl
Met een schakeltje bereik je dagelijks 173.000 lezers.