Zoeken

Rubrieken

Diversen

Advertenties van 28.7.2020
Bezoeken: 18
Verderkijken Holding B.V. in liquidatie Bovengenoemde vennootschap is ontbonden wegens beëindiging van de activiteiten d.d. 1 juli 2020. De rekening en verantwoording en het plan van verdeling liggen ter inzage voor een ieder tot 28 september 2020 ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht en ten kantore van Verderkijken Holding B.V. in liquidatie, Englaan 1, 6671 LD Hemmen. De vereffenaar.

Contact

Advertenties:
Telefoonnummer (055) 539 04 99

E-Mail: advertentie@erdee.nl
Met een schakeltje bereik je dagelijks 173.000 lezers.